รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

ตำแหน่ง Technical Support
การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ด้านบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ปริ้นเตอร์ 1-2 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • รักงานบริการ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้
ตำแหน่ง System Engineer
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ด้านติดตั้งและแก้ปัญหา Hardware Server 1-5 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้
ตำแหน่ง Network Security Engineer
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ด้านติดตั้งและแก้ปัญหา Hardware Network and Security 1-5 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้
ตำแหน่ง Administrator system
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ด้านติดตั้งและแก้ปัญหา Operaton System Server 1-5 ปี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้
ตำแหน่ง Sale Executive
การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย 0-1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms Office ได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือในกรุงเทพฯได้
ตำแหน่ง Admin Office
การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ด้านงานขาย 0-1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Ms Office ได้ดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • มีการทำงานเอกสารประมูลงานราชการได้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์